Monday, May 01, 2017

Israeli memorial day 2017יום הזכרון 2017- אני מקווה שכולכם זוכרים שכל מי שנתן את חייו להגן על המדינה - עשה זאת כדי להבטיח עתיד 
בלי מלחמות. יום הזכרון 2017 - אני מרכין ראש הן לנופלים והן למשפחותיהם. יום הזכרון 2017 - אני מקווה שכולכם זוכרים - שכל המלחמות חייבות להגמר מתישהו . יום הזכרון 2017 - אני מקווה שכולכם זוכרים - שהפתרון איננו נקמה! יום הזכרון 2017 - עוד כמה ימי זכרון יהיו לנו עם המלחמה הלא נגמרת - שמשום מה הציבור התרגל אליה ומקבל אותה ככורח מציאות? 

יום הזכרון 20177 - לא נמאס לכולם, שכל שנה נוספים כל כך הרבה שמות חדשים ללוח הזכרון? יום הזכרון 2017 - עצוב! כל הילדים שלא יחזרו הביתה - אתם כולכם כל כך חסרים. יום הזכרון 2017 מפחיד - לחשוב שעוד שנה עברה בלי עתיד של שלום - מפחיד לכולם - ובמיוחד לילדים של היום ולחיילי העתיד! יום הזכרון 2017 אני מקווה שקול התקווה סוף סוף יגבר על קול הפחד!

No comments:

ANOTHER AMAZING REVIEW IN ART BEATS LA

 Another Amazing Review in Art Beats LA. Thanks  Kurt Gardner. ART BEATS LA REVIEW OF AMERICAN POT STORY: Slamdance Review: ‘American Pot St...